Road to Wesoła Finals

2020/21

Zasady Tworzenia rankingu:

Ranking jest tworzony na podstawie miejsc zajętych w lidze i zdobytych punktów wg następujący sposób:
zdobyte punkty w danej rundzie x współczynnik ligowy + premia ligowa

I liga: punkty x 2 + 80 pkt
II liga: punkty x 1,8 + 60 pkt
III liga: punkty x 1,6 + 40 pkt
IV liga: punkty x 1,4 + 20 pkt
V liga: punkty x 1,3 + 0 pkt
VI liga: punkty x 0,7 + 0 pkt