Plan zajęć Akademii Tenisa 2019/20.

Kalendarz.

Kalendarz został podzielony na tygodnie, zgodnie z nim, w każdym dniu tygodnia wypada dokładnie tyle samo zajęć.
W dni zakreślone na kolor szary nie odbywają się zajęcia i nie zostały ujęte w opłatach.

Szkółka tenisowa harmongram 2019-20

Opłaty za trening.

Poniżej znajduje się tabela opłat za zajęcia tenisowe z podziałem na semestry.

OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR I

OPŁATA ZA SEMESTR I W RATACH

Ilość godzin tygodniowo na osobę
Dla wpłacających do 16 września
I RATA
II RATA
III RATA
IV RATA
V RATA
Płatna w terminie do 16.09
Płatna w terminie do 14.10
Płatna w terminie do 12.11
Płatna w terminie do 09.12
Płatna w terminie do 13.01
1h
w tygodniu
790 170 170 170 170 170
2h
w tygodniu*
1 500 310 310 310 310 310
3h
w tygodniu*
2 180 445 445 445 445 445
4h
w tygodniu*
2 850 580 580 580 580 580
* – dotyczy także rodzeństwa
W przypadku nieterminowej zapłaty raty zostaje naliczona dopłata zgodnie z umową