Wprowadzone przez kacper

Zmiana przerwy zimowej w związku z rozporządzeniem ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,w związku z rozporządzeniem ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111, dotyczące zmiany terminu ferii zimowych,

Ponowne otwarcie klubu już 4. maja

Otwieramy ponownie klub 4. maja Kierując się troską o zdrowie nasze wspólne zdrowie oraz wytyczne służb sanitarnych oraz PZT wprowadzamy następujące zasady WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

Funkcjonowanie Klubu w związku z COVID-19

Szanowni Klubowicze, Kierując się troską o zdrowie naszych tenisistów oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia jesteśmy zmuszeni do zamknięcia kortów tenisowych do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski.