Regulamin turniejów tenisowych w ramach cyklu Rok Peruna

 1. Turnieje odbywają się w klubie Perun Wesoła w 5 kategoriach: singiel damski, debel damski, singiel męski, debel męski, mikst
 2. W każdej kategorii zostanie rozegrane 4 turnieje, z czego do końcowej klasyfikacji liczonych będzie 3 najlepszych wyników w danej kategorii.
 3. W przypadku równej liczby punktów, kolejność będzie ustalona w sposób następujący: liczba liczba rozegranych turniejów w danej kategorii;
  a) liczba rozegranych turniejów w danej kategorii;
  b) liczba zajętych pierwszych miejsc
  c) liczba punktów ze wszystkich turniejów w danej kategorii
  d) najlepszy pojedynczy wynik uzyskany ze wszystkich turniejów w danej kategorii
  e) w przypadku dalszej równości – jest zarządzany dodatkowy mecz
 4. W kategorii Mikst są tworzone dwa rankingi – osobny dla kobiet i mężczyzn
 5. Każdy zawodnik zdobywa punkty indywidualnie
 6. W turniejach deblowych mogą brać udział pary stałe, jak również każdorazowo dobierane
 7. W turniejach nie mogą grać osoby sklasyfikowane lub które były sklasyfikowane na listach zawodniczych na poziomie kadeta oraz wyższych.
 8. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić daną osobę
 9. Organizator każdorazowo dobiera system turnieju ze względu na ilość uczestników
 10. Preferowanym system rozgrywek jest system NextGen (N0-Ad, dwa sety do 4 tiebreak przy 3-3, super tie-break w miejsce trzeciego seta)
 11. Kolejność w grupie jest rozpatrywana wg następujących kryteriów
 12. Rozstawienie par w turnieju odbywa się zgodnie z decyzją organizatora lub pary nie są w ogóle rozstawiane.
 13. Uczestników turnieju obowiązuje podporządkowanie decyzjom organizatora zawodów. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.
 14. Punktacja do rankingu(dla każdego zawodnika oddzielnie)
  a) 12 pkt. za pierwsze miejsce;
  b) 10 pkt. za drugie miejsce;
  c) 8 pkt. za trzecie i czwarte miejsce;
  d) 6 pkt. za miejsca 5-8
  e) 4 pkt. za miejsca 8-16 (przy turniejach od 24 startujących graczy / par)
  d) 1 pkt. za pozostałe miejsca
 15. Cykl zostanie zakończony imprezą finałową „Szczodre Gody czyli Perun X-mas Party” , gdzie ogłoszeni będą zwycięzcy każdej kategorii i rozdane nagrody.